Tìm Hiểu Cách Chơi Bài Tấn Tại VNQ8

Chơi bài tấn thì tối thiểu sẽ là 2 người chơi và chơi ngược chiều kim đồng hồ. Mỗi người chơi thì sẽ nhận được 8 thẻ. Sau đó, các th còn lại sẽ được úp xuống sàn và bất kỳ thẻ nào…
Read More...